Chuyên đề: toán trồng cây lớp 3

Thứ bảy - 15/04/2017 09:17 | Số lần đọc: 703
CHUYÊN Đ: TOÁN TRNG CÂY LP 3
 A - CÁC DNG TOÁN TRNG CÂY
1.      Dng 1: Trng cây 2 đu: 
1.1. Kiến thc cn nh:

- Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây + 1.
- Độ dài đoạn đường = (Số cây – 1 ) x Khoảng cách giữa các cây.
- Khoảng cách gữa các cây = Độ dài đoạn đường : (Số cây – 1 ).
 
1.2. Ví d:
Bài toán 1: Người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1500m. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 2m và ở cả 2 đầu của đoạn đường đều có trồng cây. Tính số cây phải trồng ở cả 2 bên của đoạn đường đó.
Phân tích:  Để tính số cây phải trồng ở cả 2 bên đường ta cần tính số cây trồng ở 1 bên đường. Từ khoảng cách giữa các cây và độ dài của đoạn đường ta có thể áp dụng công thức tính số cây khi trồng ở cả 2 đầu đường và tìm được số cây trồng ở 1 bên đường. Ta có thể giải bài toán như sau:
Gii
Số cây phải trồng ở 1 bên của đoạn đường đó là:
1500 : 2 + 1 = 751 (cây )
Số cây phải trồng ở cả 2 bên của đoạn đường đó là:
751 x 2 = 1502 (cây )
Đáp số: 1502 cây.
2.      Dng 2: Trng cây 1 đu:      
2.1. Kiến thc cn nh 
Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây.

Hoặc

Độ dài đoạn đường = Số cây x Khoảng cách giữa các cây.
Khoảng cách gữa các cây = Độ dài đoạn đường : Số cây.
2.2. Ví d:
Bài toán 1: Đoạn đường từ nhà Huy đến cầu trường dài 1500m. Người ta trồng cây ở cả hai bên đường của đoạn đường đó. Biết khoảng cách giữa các cây là 2m và ở ngay chỗ nhà Huy có trồng cây còn ở cầu trường thì không có cây trồng, tính số cây đã trồng trên đoạn đường đó.
Phân tích: Bài toán yêu cầu tính số cây phải trồng trên đoạn đường đó chính là số cây ở cả 2 bên đường. Từ khoảng cách giữa các cây, độ dài của đoạn đường và vì chỉ trồng cây ở chỗ nhà Huy mà không trồng cây ở cầu trường nên ta có thể tìm được số cây trồng ở 1 bên đường như sau:
Gii:
Số cây phải trồng ở 1 bên của đoạn đường đó là:
1500 : 2  = 750 (cây )
Số cây phải trồng ở cả 2 bên của đoạn đường đó là:
750 x 2 = 1500 (cây )
Đáp số: 1500 cây.
3.      Dng 3: Không trng cây 2 đu:      
3.1. Kiến thc cn nh:
Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây – 1

 
Độ dài đoạn đường = (Số cây + 1 ) x Khoảng cách giữa các cây.
Khoảng cách gữa các cây = Độ dài đoạn đường : (Số cây + 1 ).
3.2. Ví d:
Bài toán 1: Đoạn tường giậu nhà Huy dài 15m, trên đó có trồng các cây bằng sứ với khoảng cách là 15cm. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây sứ trên đoạn tường giậu đó, biết rằng ở 2đầu tường đều không có cây sứ.
Phân tích: Vì 2 đầu tường đều không trồng cây sứ nên từ khoảng cách giữa các cây sứ và độ dài của đoạn tường ta có thể áp dụng công thức tính số cây khi không trồng ở cả 2 đầu đường và tìm được số cây sứ trên đoạn tường giậu đó như sau:
Giải:
Đổi: 15m = 1500cm
Số cây sứ có trên đoạn tường giậu đó là:
1500 : 15 – 1 = 99 (cây )
Đáp số: 99 cây.
4.      Dng 4: Trng cây khép kín
4.1. Kiến thc cn nh:
- Trồng cây khép kín:   Số cây  = số khoảng.

4.2. Ví d:
Bài 1:
Một miếng đất hình chữ nhật có trồng bạch đàn xung quanh được tất cả là 64 cây. Biết hai cây liền nhau cách nhau 2m, chiều dài hơn chiều rộng 8m.
Tính diện tích miếng đất?
Phân tích: Vì số cây được trồng theo một hình kép kín nên ta có thể áp dụng công thức: số cây = số khoảng; Mỗi khoảng cách giữa hai cây là 2m. Vậy bải toán được giải như sau:
Gii
Chu vi miếng đất hình chữ nhật:
2 x 64 = 128 (m)
Nửa chu vi miếng đất:
28 : 2 =   64 (m)

Ta có sơ đồ:
Hai lần chiều rộng miếng đất:   64 – 8 = 56 (m)
Chiều rộng miếng đất:               56 : 2 =  28 (m)
Chiều dài miếng đất:                 64 – 28 =   36 (m)
Diện tích miếng đất:                  36 x 28 =  1008 (m2)
Đáp số:        1008 m2
 

Tác giả bài viết: Kiều Thị bích Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn