Ôn tập cuối năm lop 2

Thứ hai - 01/05/2017 09:40 | Số lần đọc: 386
Bài ôn tập cuối năm lóp 2 môn toán
Phần I: Trắc nghiệm.
Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1: Số 815 đọc là:
A. Tám trăm linh năm   B. Tám trăm mười lăm            C. Tám trăm năm
Câu 2: “Chín trăm hai mươi bảy” được vết là:
A. 927                  B. 972                  C. 937                  D. 297
Câu 3:  Số tròn chục liền sau 80 là:
A. 90                    B. 81                    C. 79                              C. 70
Câu 4 : Số liền trước số 80 là :
A. 82                    B. 81                    C. 79                              C. 78
Câu 5 : Ghi Đ hoặc S vào ô trống
A. 29 + 9 = 33                         B. 45 + 9 = 46     
C. 4 x 5 = 20                           D. 76 – 9 = 67
Câu 6 :  Kết quả đúng  của X – 34 = 10 là :
A. 54                              B. 44                    C. 34                     D. 24
Câu 7 : Kết quả của phép tính 71 – 29 = .... là :
A. 52                              B. 43                    C. 42                              D. 32
Câu 8 : Kết quả của dãy tính 21 : 3 + 20 là :
A. 27                              B. 33                    C. 23                    D. 63
Câu 9 : 40dm = ...... m
A. 4m                   B. 400m               C. 40m                 D. 4
Câu 10 :  Biết độ dài các cạnh là : AB = 25cm ; BC = 20cm : AC = 35cm. Chu vi hình tam giác là :
A. 80cm                         B.  100cm             C. 8dm                 D. 800cm
Câu 11 : Hình vẽ bên có mấy hình chữ nhật ?
A.   2 hình chữ nhật
B.   3 hình chữ nhật
C.   4 Hình chữ nhật
D.   5 Hình chữ nhật
Câu 12 :  Thùng thứ nhất có 16 lít dầu. Thùng thứ hai có nhiều hơn 4 lít dầu. Thùng thứ hai có số lít dầu là :
A. 12 lít                B. 20 lít                C. 30 lít                D. 40 lít
Phần II : Tự luận
Câu 1 : Tính :
532 + 246
 
......................................................
.......................................................
......................................................
486 – 36
 
......................................................
.......................................................
......................................................
 
 Câu 2 :  Viết dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống :
 
6 + 8 ..............18 5 + 7 ........7 + 5
 
 
Câu 3 :  Có 50 viên bi chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy viên bi ?
Tóm tắt :                                                                            Bài giải :
 
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
Câu 13: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn nhất có một chữ số.
Bài giải :
 
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
 

Tác giả bài viết: Kiều Thị Quỳnh Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: ôn tập

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn