Hướng dẫn học sinh lớp 3 phân biệt 2 dạng toán rút về đơn vị

Thứ tư - 22/11/2017 07:03 | Số lần đọc: 377
Hướng dẫn Học sinh phân biệt hai dạng Toán rút về đơn vị
I – PHƯƠNG PHÁP GII
1/Phương pháp chung đ gii các bài toán:
 * Bước 1: Đọc kĩ đề toán: Cần nắm được ba yếu tố cơ bản. Những “ dữ kiện” là những cái đã cho, đã biết trong đầu bài, “những ẩn số” là những cái chưa biết và cần tìm và những “điều kiện” là quan hệ giữa các dữ kiện với ẩn số.
  * Bước 2: Phân tích bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm cái đó ta cần biết gì?
- Cái này biết chưa?
- Còn cái này thì sao?
- Muốn tìm cái chưa biết ta cần dựa vào đâu? Làm như thế nào?
  * Bước 3: Tóm tắt đề toán.
Cách 1: Tóm tắt bằng chữ.
Cách 2: Tóm tắt bằng chữ và dấu.
Cách 3: Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.
Cách 4: Tóm tắt bằng hình tượng trưng.
Cách 5: Tóm tắt bằng lưu đồ.
Cách 6: Tóm tắt bằng sơ đồ Ven.
Cách 7: Tóm tắt băng kẻ ô.
  * Bước 4: Viết bài giải.
  * Bước 5: Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải.
- Đọc lại lời giải.
- Kiểm tra các bước giải xem đã hợp lí yêu cầu của bài chưa, các câu văn diễn đạt trong lời giải đúng chưa.
- Thử lại các kết quả vừa tính từ bước đầu tiên.
- Thử lại kết quả đáp số xem đã phù hợp với yêu cầu của đề bài chưa.
2/ Phương pháp gii bài toán liên quan đến rút v đơn v bng phép tính chia, nhân (kiu bài 1):
Các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị thường được giải bằng 2 bước:
        + Bước 1: Tìm giá trị một đơn vị (giá trị một phần trong các phần bằng nhau). Thực hiện phép chia.
        + Bước 2: Tìm giá trị của nhiều đơn vị cùng loại (giá trị của nhiều phần bằng nhau). Thực hiện phép nhân.
Ví d 1: Có 9 thùng dầu như nhau chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?
Tóm tt: 9 thùng: 414lít
                  6 thùng :       ? lít
Bài gii
Số lít dầu chứa trong một thùng là: 414 : 9 = 46 (l)
Số lít dầu chứa trong 6 thùng là: 46 x 6 = 276 (l)
Đáp số: 276 lít
 
3/ Phương pháp gii bài toán liên quan đến rút v đơn v gii bng 2 phép tính chia: (Kiu bài 2)
Bước 1:: Tìm giá trị 1 đơn vị (giá trị 1 phần - Đây là bước rút về đơn vị, thực hiện phép chia).
Bước 2: Tìm số phần (số đơn vị - phép chia).
Ví d 2: Có 72 kg gạo đừng đều trong 8 bao. Hỏi 54 kg gạo đựng đều trong bao nhiêu bao như thế?
Tóm tắt: 72 kg gạo: 8 bao
54 kg gạo: ? bao
Bài gii
Số gạo đựng trong mỗi bao là: 72 : 8 = 9 (kg)
Số bao chứa 54 kg gạo là: 54 : 9 = 6 (bao)
Đáp số: 6 bao
II – CÁCH PHÂN BIT 2 DNG TOÁN RÚT V ĐƠN V
Với hai kiểu bài của dạng: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị này đều có hai bước giải sau:
Bước 1: Rút v đơn v - tc là tìm giá tr 1 phn (đu ging nhau)
Bước 2:
§                     Kiu 1: Tìm giá tr nhiu phân (làm tính nhân)
§                     Kiu 2: Tìm s phn (làm tính chia)
Do đó học sinh hay nhầm lần giữa bước 2 của hai kiểu bài, kể cả học sinh khá giỏi.
Hôm nay, nguyentrangmath sẽ hướng dẫn các em cách phân biệt như sau:
- Bước 1: Rút v đơn v
- Bước 2: So sánh đơn v bước 1 và đơn v phi tìm
+ Nếu đơn v bước 1 và đơn v phi tìm khác nhau thì làm phép chia
+ Nếu đơn v bước 1 và đơn v phi tìm ging nhau thì làm phép nhân.
 

Tác giả bài viết: Kiều Thị Bích Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn