TOÁN VIOLYMPIC VÒNG 15

Chủ nhật - 26/02/2017 08:23 | Số lần đọc: 445
1/ Cho hai số thập phân có tổng là 20,57. Nếu gấp số thứ nhất lên 3 lần thì tổng hai sô lúc này là 43,31. Tìm số thứ hai.
2/ Từ một bao gạo, người ta lấy ra 30 kg, chiếm 48% số lượng trong bao. Hỏi bao gạo đó có bao nhiêu kg gạo?
3/ Một khu đất có diện tích 240m2. Người ta dành 65% diện tích để trồng hoa và cây cảnh, 25% diện tích để đào ao, phần còn lại làm lối đi. Tính diện tích lối đi.
4/ Khi xóa đi chữ số 3 ở hàng trăm của một số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 lần. Tìm số tự nhiên đó.
5/ Tổng hai số thập phân là 20,65. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải một hàng rồi trừ đi số lớn ta được 33,8. Tìm số lớn.
6/ Phải pha 3 kg muối với bao nhiêu kg nước để được một bình nước muối chứa 15% muối.
7/ Cho tam giác ABC có diện tích 140cm2. Trên BC lấy điểm D sao cho BD = ¼ BC. Trên AC lấy điểm E sao cho AE = 2/5 AC. Nối DE. Biết M là trung điểm của DE. Hãy tính diện tích tam giác ADM.
8/ Năm trước tuổi anh gấp 3 lần tuổi em, năm nay anh  gấp 2,5 lần tuổi em. Vậy hiện nay tổng số tuổi hai anh em là bao nhiêu tuổi?
9/ Nếu tăng độ dài cạnh một hình vuông lên gấp rưỡi thì diện tích hình vuông đó tăng thêm 405 cm2. Tính diện tích hình vuông.
10/ Một cửa hàng bách hóa mua mỗi kg đường với giá18000 đồng. Hỏi muốn bán có lãi 25% thì của hàng đó phải bán mỗi kg đường với giá là bao nhiêu?
11/ Một mảnh đất hình thang vuông có đáy bé bằng 0,6 lần đáy lớn. Nếu kéo dài đáy bé thêm 30 m nữa thì đáy bé bằng đáy lớn. Khi đó hình thang trở thành hình chữ nhật và diện tích tăng thêm 675m 2. Tính diện tích mảnh đất đó.
12/Cho hai số tự nhiên, nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 12 và được số dư lớn nhất có thể có bằng 50. Tìm số lớn.
13/ Một phép chia có thương là 8 và số dư là 5. Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư là 153. Tìm số bị chia.
14/ Tìm X thỏa mãn: (x+1) +(x+3)+(x+5)+(x+7)+(x+9)+(x+11)+(x+13) = 119
15/ Cho tam giac ABC, D là trung điểm ạnh BC. N là một điểm trên cạnh AC. Biết DN chia tam giác ABC thành hai phần có diện tích gấp đôi nhau. Tìm tỉ số CN/AN
16/ Cho chu vi hình vuông A lớn hơn chu vi hình vuông B là 10 m nhưng diện tích hình vuông B lại nhỏ hơn diện tích hình vuông A là 81,25 m2. Vậy tổng chu vi hai hình vuông đó là bao nhiêu?
17/ Tổng kết học kì I, lớp 5A có 70% số học sinh hoàn thành các môn học.Cô giáo nhẩm tính nếu thêm 6 học sinh nữa hoàn  thành các môn học thì tổng số học sinh hoàn thành các môn học sẽ bằng 17/20 số học sinh cả lớp. Vậy lớp 5A có mấy học sinh?
18/ Tổng của hai số bằng 2017. Biết nếu giảm số thứ nhất đi 20% và tăng số thứ hai thêm 30% thì tổng sẽ tăng bằng 2108,85. Tìm số thứ nhất.
19/Hãy cho biết tích của 100 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 17 có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?
20/Khi viết thêm chữ sô 3 vào bên trái thừa số thứ nhất có 4 chữ số thì tích tăng thêm 360000. Tìm thừa số thứ hai.
21/ Ba tấm vải xanh, đỏ và vàng dài tất cả 21,73 m. Biết sau khi cắt đi ½ tấm vải xanh,1/4 tấm vải đỏ và 1/3 tấm vải vàng thì số vải còn lại cả 3 tấm bằng nhau. Tìm độ dài tấm vải xanh.
Bài đập dế
22/  Trung bình cộng của hai số là 56,15. Tìm số thứ hai, biết nếu bớt số thứ hai đi 1,5 thì số thứ nhất hơn số thứ hai là 58,2.
23/ Cho hình thang ABCD có đáy DC = 13,5cm. Kéo dài đáy DC một đoạn CM  4,5cm thì diện tích tăng thêm 18cm2. Tinh diện tích tam giác ABD, biết AB = 2/3 CD.
24/ Tổng hai số là 520 và bằng 4 lần hiệu hai số. Tìm số lớn.
25/ Một hình thang có độ dài đáy lớn là 10 cm và độ dài đáy nhỏ chiếm 60% độ dài đáy lớn. Nếu tăng đáy lớn thêm 4cm thì diện tích hình thang tăng thêm 10cm2. Tính diện tích hình thang ban đầu.
26/ Hãy cho biết có bao nhiêu phân số bằng phân số 57/95 mà tử số và mẫu sô đều là số có 3 chữ số.
27/ Hiện nay tổng số tuổi hai mẹ con là 39 tuổi. Biết mẹ sinh con lúc mẹ 27 tuổi. Hải sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?
28/ 63% khối lượng một bao gạo nặng 75,6kg. Hỏi 6/5 bao gạo nặng bao nhiêu kg?
29/Một người bán một món hàng bị lỗ 245000 đồng như vậy bị lỗ mất 7% tiền vốn. Người đó bán món hàng bao nhiêu tiến?
30/ Trong 3 ngày, một cửa hàng bán được 1500 kg gạo. Ngày thứ nhất bán được 40% số gạo. Ngày thứ hai bán được 28%  số gạo đó. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu kg gạo?
31/ Một người bỏ ra 1800000 đồng tiền vốn để mua hàng. Sau khi bán hết số hàng đó thì được tiền lãi bằng 25% tiến vốn. Hỏi người đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?
 

Tác giả bài viết: Trần Thu Cúc

Nguồn tin: Trường TH Tùng Ảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: số thập phân

Những tin cũ hơn